Företaget                   Kvalité & Miljö                  Trafiknät

På Svenska!    In English!    Am Deutsch!

Europa

Tysk trafik

Norden

Cargocenter


Flygtransporter

Sjötransporter

Tysk trafik

Företagets samlastningstrafiker på Tyskland är sedan många år väletablerade.

Samlastningstrafikerna går sedan 2000 via distributionscentrat Swetrail Cargocenter i Rostock. Härigenom uppnår vi optimal transporttid då avgångar i de flesta riktningar dagligen föreligger.

Sedan några år driver företaget dessutom en hellastavdelning vilken har till uppgift att på förmånligaste sätt transportera större volymer på absolutfördelaktigaste sätt.