Företaget                   Kvalité & Miljö                 Trafiknät

På Svenska!    In English!    Am Deutsch!

Allmänt

ISO 9001

ISO 14001

Miljöprestanda

Företagsgruppen

AB Swetrail
Swetrail Deutschland GmbH
Swetrail Cargocenter GmbH

Företagsgruppen är sedan 1996 certifierade enligt ISO-9002/9001 standard för sitt kvalitetssystem
och enligt ISO 14000 för miljöledningssystem.

Löpande uppgradering till efterföljande ISO-standard pågår kontinuerligt.