Företaget                   Kvalité & Miljö                  Trafiknät

På Svenska!    In English!    Am Deutsch!

Allmänt

ISO 9001

ISO 14001

Miljöprestanda

Mätning av miljöprestanda

Euro klass, dragbilar 1999 2004 2010
EUR 1 16,9% 0,0% 0,0%
EUR 2 22,8% 14,2% 0,0%
EUR 3 37,5% 85,8% 47,3%
EUR 4 0,0% 0,0% 0,0%
EUR 5 0,0% 0,0% 52,7%
Lastkapacitet per enhet (cbm) 1999 2004 2009
Mega trailer 101,7 101,7 101,7
Trailer 13,6 m. 83,3 83,3 83,3
Skåptrailer 13,6 m 80,9 80,9 80,9
Trailer 12,6 m 77,8 77,8 0
Jumbo trailer 87,0 0 0
Medelvärde 94,0 95,7 100,2
Klassificering av leverantörer 1999 2004 2009
Klass 1 = miljöcertificerad 6,9% 16,7% 33,4%
Klass 2 = har miljöcertifikat 27,6% 55,6% 29,6%
Klass 3 = övriga 65,5% 27,7% 37,0%